RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Prawdopodobnie otrzymywaliście Państwo wiele wiadomości email od firm i instytucji informujących o aktualizacjach polityk prywatności i zmianach UE dotyczących ochrony danych. Miejski Klub Sportowy POLKOWICE również aktualizuje politykę prywatności: Zapewnia bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych. Ułatwia Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują.  Poniżej prezentuje się więcej szczegółów na temat środków, które zostały wprowadzone, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Zaktualizowana Polityka Prywatności automatycznie wchodzi w życie dla wszystkich użytkowników w dniu 25 maja 2018 roku. W związku z tym dalsze korzystanie z naszych usług od tej daty będzie podlegać temu obowiązkowi.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1A.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)  w Miejskim Klubie Sportowym POLKPOWICE jest Zdzisław Pólkowski. Można się z nim kontaktować codziennie telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722) w godzinach od 6:00 do 22:00,  za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: z.polkowski@compexpert.pl oraz pisemnie kierując dokumenty na adres firmy:

Miejski Klub Sportowy POLKOWICE
ul. Dąbrowskiego 1A
59-100 Polkowice
.

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych

Zbieramy określone dane osobowe dotyczące: kandydatów do pracypracownikówświadczeniu usługkontrahentów (fakturo biorców) / zleceniobiorcówmonitoringumarketingu.
Najczęściej spotykane typy informacji, które są  zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania,  nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, blogi, zdjęcia, informacje o płatnościach, takie jak dane agent płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, komentarze na forum, treści, które są nam polecane, aby udostępniać je na naszych stronach (takich jak opisy przedmiotów) i danych analityki internetowej. Będziemy również zbierane dane osobowe z wniosków o pracę (takich jak, twoje CV, sam formularz wniosku, list motywacyjny i notatki z rozmowy kwalifikacyjnej). Poniżej prezentuje się klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

Metody zbierania danych

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio, gdy są one nam przesyłane bądź podawane bezpośrednio, automatycznie podczas nawigacji po Stronach lub za pośrednictwem innych osób korzystających z usług powiązanych z Witrynami. Państwa dane osobowe są gromadzone, gdy są nam przekazywane, gdy dokonana zostanie rejestracja w systemie, zakupione zostaną usługi lub towary, dokonany zostanie zapis do newslettera, listy e-mailowej, przesłana zostanie opinia, wypełniona zostanie ankieta lub formularz konkursowy.

Dane osobowe zbierane od innych

Zazwyczaj zbierane są dane osobowe bezpośrednio od Państwa, jednak czasami zbierane są pewne kategorie informacji osobistych z innych źródeł. W szczególności:
dane finansowe i / lub transakcyjne od dostawców usług płatniczych z siedzibą w USA, Wielkiej Brytanii i Australii w celu przetworzenia transakcji;
zewnętrzni usługodawcy (np. Google, Facebook), którzy znajdują się w USA lub Wielkiej Brytanii, którzy mogą przekazywać informacje o Państwu, gdy wykonywane jest połączenie lub logowanie na swoje konto z zewnętrznym dostawcą, który może wysyłać takie informacje, jak rejestracja i profil. Informacje są różne i są kontrolowane przez tego usługodawcę lub autoryzowanego użytkownika za pośrednictwem ustawień prywatności tego usługodawcy; i inne zewnętrzne źródła , dzięki którym otrzymujemy dodatkowe informacje o Państwu (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo), takie jak dane demograficzne, informacje o wykrywaniu oszustw i są łączone z informacjami, które posiadamy . Na przykład ostrzeżenia o oszustwach od dostawców usług, takich jak usługa weryfikacji tożsamości. Otrzymywane są również informacje o działaniach na platformach internetowych i poza nimi za pośrednictwem partnerstwa lub na temat Państwa doświadczeń i interakcji z naszymi partnerskimi sieciami reklamowymi. Otrzymujemy również informacje o Państwu jako posiadaczu praw od autorów stron trzecich.

Pliki cookie i analityka internetowa

Podczas odwiedzania naszych Witryn odnotowujemy pewne informacje, które są zazwyczaj anonimowymi informacjami i nie ujawniają Państwa tożsamości. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, niektóre z tych informacji mogą być powiązane z tym kontem. Mówimy o następujących rodzajach informacji:
– Państwa adres IP lub adres IP serwera proxy
– żądana nazwa domeny;
– nazwa dostawcy usług internetowych jest czasami przechwytywana w zależności od konfiguracji połączenia z Internetem;
– data i godzina wizyty na stronie internetowej;
– długość sesji;
– strony, do których mają Państwo dostęp;
– ile razy korzystają Państwo z naszej witryny w dowolnym miesiącu;
– adres URL pliku, który jest przeglądany i informacja z nim związana;
– strona internetowa, która odesłała Państwa do naszych Witryn;
– system operacyjny, z którego korzysta Państwa komputer.
Czasami  będziemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin naszych Witryn. Na przykład, jeśli odwiedzają Państwo nasze witryny, można później zobaczyć dodatek do naszych produktów i usług podczas odwiedzania innej witryny.

Zasady aktualizacji zasad Ochrony Danych Osobowych

Czasami konieczna będzie zmiana zasad Ochrony Danych Osobowych, aby mieć pewność, że są one zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami  zarządzania prywatnością. Gdy zasady z w/w powodów zostaną zmienione, wówczas umieścimy stosowny zapis na stronie www i innych dokumentach. Kopia najnowszej wersji tych zasad będzie zawsze dostępna na tej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej rekrutacji i przyszłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej i przyszłych rekrutacji. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Państwa procesem rekrutacji. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji. Konsekwencją zautomatyzowanego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami do pracy.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług . Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna przy świadczeniu usług

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722) . Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi gwarancyjnej lub reklamacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające współpracujące z Administratorem przy realizacji celu przetwarzania.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi gwarancyjnej lub reklamacyjnej. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (fakturo biorców) / zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo- finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego POLKOWICE z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1A.  Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla marketingu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Miejski Klub Sportowy POLKOWICE z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 1A. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 5120843722). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymywania ofert marketingowych. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie Działań Marketingowych a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej. 

Ciekawe zagadnienia dotyczące RODO

Czy warto publikować zdjęcia i filmy?

Ekspertka od RODO Paulina Podsiadła z wrocławskiego Biura Bezpieczeństwa Danych poinformowała, że jeżeli na podstawie umieszczonego nagrania lub zdjęcia jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę (zwłaszcza jeżeli określonym pojazdem porusza się co do zasady jedna i ta sama osoba), to dane w postaci marki, modelu i numerów rejestracyjnych mogą stanowić dane osobowe i w takiej sytuacją będą miały do nich zastosowanie przepisy RODO. Osoba, która uzna, że taka publikacja narusza jej dobra osobiste, będzie mogła wystąpić z żądaniem zapłaty odszkodowania (zadośćuczynienia) za naruszenie dóbr osobistych.

Żródło i pełny tekst:

https://moto.wp.pl/publikacja-zdjec-z-widocznymi-tablicami-rejestracyjnymi-czy-w-obliczu-rodo-to-legalne-6254935893620865a

Fakty i mity o RODO

“Mitem jest to, że 25 maja 2018 r. obudzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Polski system ochrony danych osobowych ma już 20 lat. Rozwiązania służące ochronie prywatności od dawna powinny być stałym elementem kultury organizacyjnej wszystkich polskich przedsiębiorstw i instytucji – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych. – RODO nie czyni ochrony danych trudniejszą. Przeciwnie, jest doskonałą okazją, by uporządkować wszystkie procesy. W wielu obszarach ułatwia też działanie, z jednej strony dając administratorom danych większą samodzielność i elastyczność, a z drugiej uspójniając system tej ochrony na obszarze całej Unii Europejskiej.”

Pełny tekst:

http://technologia.dziennik.pl/internet/artykuly/570885,fakty-i-mity-o-rodo.html

Słownik pojęć dotyczących Ochrony danych Osobowych

Ryzyko – możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko jest mierzone wpływem (skutkami) i prawdopodobieństwem wystąpienia”.  W przypadku ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, celem będzie ochrona tych praw i wolności.

Szacowanie ryzyka – całościowy proces identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka oraz oceny ryzyka (definicja przyjęta zgodnie z normą PN-ISO/IEC 25005:2011)

Identyfikacja ryzyka – jest to czynność polegająca na określeniu, co może się zdarzyć (kiedy, gdzie, jak i dlaczego) i spowodować stratę.

Kryteria akceptacji ryzyka – są to kryteria, które określają dopuszczalność danego ryzyka. Zwykle definiuje się je poprzez wartość progową, np. przy przedziałach ryzyka 0-2, 3-5 oraz 6-8, akceptowalną wartością jest ryzyko tylko w zakresie 0-2.

Kryteria oceny ryzyka – są to kryteria, które określają poziomy odniesienia, względem których określa się ważność ryzyka.

Podatność – jest to słabość, która może być wykorzystana przez zagrożenie, powodując niekorzystne skutki, np. luka w systemie informatycznym.

Zabezpieczenie – jest to środek, którego celem jest zmniejszenie ryzyka poprzez obniżenie prawdopodobieństwa zrealizowania zagrożenia (czyli wykorzystania istniejącej podatności) lub też minimalizację potencjalnych strat związanych ze zrealizowanym zagrożeniem, np. program antywirusowy, drzwi antywłamaniowe, stosowanie procedury bezpieczeństwa.

Zagrożenie – jest to źródło potencjalnej szkody, np. zagrożenie naruszenia integralności danych.

Proces przetwarzania danych osobowych – zespół operacji (czynności) wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w celu osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

Operacja przetwarzania danych osobowych – każda czynność wykonywana na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Anonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, za pomocą dodatkowych informacji lub wszelkich innych środków, jakimi dysponuje administrator lub podmiot przetwarzający. Zabieg ten ma charakter trwały i nieodwracalny, powodujący, że po jego przeprowadzeniu nie mamy do czynienia z danymi osobowymi.

Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przeciwieństwie do anonimizacji, której skutkiem jest nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby, pseudonimizacja jest procesem odwracalnym.

Grupa Robocza Art. 29 – Grupa Robocza Art. 29 to powołany na mocy Dyrektywy 95/46 zespół roboczy do spraw ochrony osób fizycznych mający charakter doradczy i działający w sposób całkowicie niezależny. Jej misją jest służenie radą Komisji Europejskiej, i przyczynianie się do jednolitego stosowania przepisów krajowych przyjętych na mocy dyrektywy. Grupę tworzą przedstawiciele krajowych organów nadzorczych, przedstawiciele organów ustanowionych dla instytucji i organów unijnych (po jednym dla każdej z instytucji i organu) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Działania Grupy sprowadzają się głównie do wydawania niemających mocy wiążącej zaleceń, rekomendacji oraz opinii w sprawach unijnych aktów normatywnych z zakresu ochrony prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.; jego celami są skuteczna ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz uregulowanie zasad i zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.

COOKIES (CIASTECZKA)

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Autor opracowania:

Dr inż. Zdzisław Pólkowski