Miejski Klub Sportowy Polkowice na walnym zebraniu stowarzyszenia wybrał nowy zarząd. Prezesem Zarządu został Tomasz Szulc. 

Oprócz Prezesa Tomasza Szulca w skład nowoutworzonego Zarządu wejdą: Robert Krajewski w roli Wiceprezesa oraz Adam Kończak jako Członek Zarządu.

Dotychczasowy Zarząd z  Prezesem Wiesławem Kozdroniem i Wiceprezesem Włodzimierzem Liberskim zrezygnował pełnienia funkcji. Dziękujemy im za cały trud włożony w wieloletnią pracę na rzecz polkowickiego sportu! 

Share This