Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Polkowice informuje, że w tym tygodniu zostały zakończone rozmowy z panem Dariuszem Miłkiem, prezesem CCC S.A., dotyczące kontynuacji wzajemnej i partnerskiej współpracy oraz funkcjonowania żeńskiej koszykówki w Polkowicach na poziomie ekstraklasy.
Ostatecznie uzgodniono, że wbrew pojawiającym się od dłuższego czasu plotkom i niesprawdzonym informacjom, klub w dalszym ciągu będzie mógł liczyć na pomoc ze strony pana Dariusza Miłka.
W tym miejscu Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Polkowice chciałby serdecznie podziękować panu Dariuszowi Miłkowi za nieustające od wielu lat zainteresowanie losem klubu i zdecydowaną wolę dalszego angażowania się w rozwój polkowickiej koszykówki.
Strony zgodnie postanowiły nie ujawniać szczegółów zawartego porozumienia dotyczącego współpracy w sezonie 2014/2015.

Share This